Điạ chỉ: Số 1185/9A, đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 7110129

Email: c0sonca.tphcm@moet.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ráng
Nguyễn Thị Ráng

Ngày sinh: 7/7/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Trình độ :Tốt nghiệp THPT

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại cơ quan: 08 37 110 129

Điện thoại riêng: 0909254527

Email liên lạc: rangnguyen1967@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Nhanh
Nguyễn Thị Nhanh

Ngày sinh: 22/5/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thới Tam thôn, Hóc Môn, Tp Hồ chí Minh

Trình độ :THPT

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn dạy

Điện thoại cơ quan: 37110129

Điện thoại riêng: 0907217171

Email liên lạc: nguyennhanh2205@gmail.com

Lê Thị Mộng Thu
Lê Thị Mộng Thu

Ngày sinh: 12/8/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp Hồ Chí Minh

Trình độ :THPT

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nuôi

Điện thoại riêng: 0388092080

Email liên lạc: lethimongthu1982@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích